1. Όροι χρήσης

1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της εταιρίας μας με διακριτικό τίτλο «Natasha Chatziangeli Design» , «εμείς» ή «εμάς», σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρουμε μέσω αυτού του δικτυακού τόπου www.natashachatziangeli.eu ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου που ανήκει σε εμάς. Αν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του www.natashachatziangeli.eu, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και επιβεβαιώνετε τους όρους της κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1.2.1. να παρέχετε αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία σας, όπως καλείστε να κάνετε στη φόρμα εγγραφής μας, και

1.2.2. να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης ή η εταιρεία μας έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθείς, ενημερωμένες ή πλήρεις, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας, να σταματήσει να σας προμηθεύει προϊόντα και να αρνηθεί οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση του δικτυακού τόπου www.natashachatziangeli.eu (ή μέρους αυτού).

1.3. Η εταιρία μας ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων όλων των χρηστών της, και ιδιαίτερα των παιδιών. Για αυτό, οι γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο www.natashachatziangeli.eu, πρέπει να παρευρίσκονται στη δημιουργία του λογαριασμού τους και να επιβλέπουν την πρόσβασή τους σε αυτόν. Εφόσον επιτρέπετε στα παιδιά σας να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο, θα έχουν πρόσβαση σε όλο τον δικτυακό τόπο. Σημειώνεται ότι ο δικτυακός τόπος αυτός απευθύνεται σε ενήλικους. Συνεπώς, ως νόμιμος κηδεμόνας, αποτελεί δική σας ευθύνη να αποφασίσετε αν ο δικτυακός τόπος αυτός είναι κατάλληλος για το παιδί σας.

2. Τόπος δραστηριότητας και εφαρμοστέο δίκαιο.

Η εταιρίας μας με διακριτικό τίτλο «Natasha Chatziangeli Design» είναι μια επιχείρηση εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη πόλη της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο www.natashachatziangeli.eu είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο και σε άλλες περιοχές πέραν της Ελληνικής επικράτειας. Τα άτομα που επιλέγουν να επισκεφτούν αυτόν τον δικτυακό τόπο οφείλουν να συμμορφώνονται με την Ελληνική νομοθεσία. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Eλληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα από τα δικαστήρια του Πρωτοδικείου και Εφετείου της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία μας και εσείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά την επίλυση διενέξεων που ενδεχομένως προκύψουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαιρετή και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

3. Παραγγελίες

3.1. Το “Natasha Chatziangeli Design” δεν είναι υποχρεωμένο να σας αποστείλει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε υποβάλει στην παραγγελία σας, έως ότου λάβετε ένα e-mail από “εμάς”, με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία σας («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Ωστόσο, σε περίπτωση που τα προϊόντα που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο www.natashachatziangeli.eu είναι με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης που έχει λάβει από τους προμηθευτές του, αλλά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχτηκε την παραγγελία σας πριν διαπιστωθεί η διαφορά, η εταιρία μας θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ρωτάει αν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Αν δεν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αμέσως, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς.

4. Δικαίωμα αντικατάστασης

Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από εμάς κατά την παραλαβή τους από τους συνεργάτες μας και τους προμηθευτές μας και άριστα συσκευασμένα από “εμάς” για την αποστολή τους. 

 

 4.1. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που λάβατε είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί φθορές,  παρέχεται το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και της αντικατάστασής του με άλλο μέσα σε πέντε ημέρες (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών) από την ημερομηνία παράδοσης. Η ειδοποίηση αντικατάστασης πρέπει να αποσταλεί με έγγραφο τρόπο (επιστολή, e-mail ή fax) και πρέπει να αναφέρει το όνομά σας, μια περιγραφή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει και τον αριθμό της σύμβασης προς αντικατάσταση, και την ακριβή περιγραφή της φθοράς ή ελαττώματος. Επιθυμητή η φωτογραφική αποτύπωση του ελαττώματος. Επισυνάπτοντας την Επιβεβαίωση Παραγγελίας που σας έστειλε το κατάστημά μας, βοηθάτε να διεκπεραιωθεί η αίτηση αντικατάστασης όσο το δυνατόν συντομότερα. [Ο αριθμός σύμβασης (κωδικός παραγγελίας) αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας που σας έχει σταλεί με e-mail κατά την αποδοχή της παραγγελίας σας από τo www.natashachatziangeli.eu]

4.2. Σε περίπτωση που το κατάστημά μας σας έχει προμηθεύσει ελαττωματικά ή φθαρμένα προϊόντα, οφείλετε να μεριμνήσετε δεόντως για τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή σας μέχρι την επιστροφή τους. Η εταιρία μας αποδέχεται μόνο προϊόντα που επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους και που δεν φέρουν σημάδια ζημιάς ή φθοράς από εσάς. Οποιαδήποτε χρήση των παραδοθέντων προϊόντων πέραν της απαραίτητης για την επιθεώρησή τους κατά την παράδοση, ακυρώνει το δικαίωμά σας για την αντικατάσταση των προϊόντων. 

                                       

4.3. Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα στο κατάστημά μας με επίσημο ταχυδρομείο ή αντίστοιχο τρόπο μέσα σε πέντε ημέρες (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών) από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Ακύρωσης. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το κόστος επιστροφής των προϊόντων, ο δε αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια συσκευασία, την άρτια μεταφορά τους καθώς και τον κίνδυνο να υποστούν ζημίες τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους. Αν ωστόσο τα προϊόντα υποστούν ζημίες κατά τη μεταφορά, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή και θα πρέπει να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον μεταφορέα. Αφού η εταιρία μας λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα και βεβαιωθεί ότι έχετε τηρήσει τα ανωτέρω, θα σας στείλει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει αποδεχθεί την επιστροφή των προϊόντων και θα σας αποσταλεί το προϊόν προς αντικατάσταση

 

5. Δικαίωμα υπαναχώρησης Καταναλωτή

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε προϊόντα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, χρεώνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:

- Έχετε έρθει σε επαφή με την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

- Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

- Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση natatzia@gmail.com με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Προϊόντων» αναφέροντας ημερομηνία / αριθμό του τιμολογίου αγοράς και τους λόγους της επιστροφής εντός της προθεσμίας αυτής. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την εταιρία μας. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:Natasha Chatziangeli Design Studio, Πολυτεχνείου 45, τκ. 54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

6. Περιεχόμενο- Προϊόντα

6.1 Η Εταιρία μας έχει καταβάλει τη δέουσα μέριμνα κατά την προετοιμασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.natashachatziangeli.eu. Ωστόσο, εφόσον το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η επιχείρησή μας, παραιτείται από κάθε ευθύνη (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχει ο δικτυακός τόπος καθώς επίσης και για κάθε παρανόηση που μπορεί να προκύψει από τις φωτογραφίες των εμπορευμάτων.

6.2 Οι φωτογραφίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να μην αποδίδουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά τους, όπως το χρώμα και η υφή. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την φωτογράφηση των προϊόντων μας και το πώς αυτά αποδίδονται στη φωτογραφία ως προς το χρώμα, το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να αποδοθούν φωτογραφικά όλα τα προϊόντα που περιέχονται στον ιστότοπό μας με τον καλύτερο και φυσικότερο δυνατό τρόπο.

6.3 Το “Natasha Chatziangeli Design” δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε ατόμου για απώλειες ή ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει ο δικτυακός τόπος.

6.4 Ορισμένοι σύνδεσμοι αυτού του δικτυακού τόπου (συνήθως ένα διαφημιστικό banner ή εικονίδιο) παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από “εμάς”.  Όταν ενεργοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, φεύγετε από το δικτυακό μας τόπο και το κατάστημά μας δεν ελέγχει πλέον αυτούς με κανένα τρόπο. Η επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου που δεν ελέγχεται από αυτήν.

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών και δεν θα περιορίζει ή θα αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη του “Natasha Chatziangeli Design” σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού λόγω αμέλειας ή απάτης.

7.2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.1, συμφωνείται ότι η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη λόγω δικαιοπραξίας, αδικοπραξίας, αμέλειας, νόμιμης υποχρέωσης ή άλλως, για τα εξής:

7.2.1 για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα ή υπεραξία ή οποιαδήποτε αποθετική, έμμεση ή ειδική ζημία ή απώλεια που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο ή αφορά την παρούσα Σύμβαση,

7.2.2 για άμεση ζημία ή απώλεια (συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας που είναι προβλέψιμη ή συμβαίνει ως φυσικό επακόλουθο κάποιων πραγμάτων) που οφείλεται σε ενέργειες, παραλείψεις, αθετήσεις ή καθυστερήσεις που αφορούν ή συμβαίνουν σε μέρη του Διαδικτύου, τα οποία δεν ελέγχει άμεσα το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ζημία για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια πωλήσεων, μη πληρωμή των οφειλομένων, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια φήμης, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια (ακόμα και αν η εταιρία μας είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

7.3. To www.natashachatziangeli.eu δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για οιοδήποτε ελάττωμα το οποίο δεν υπήρχε κατά το χρόνο παράδοσης του προϊόντος ή για οιοδήποτε ελάττωμα, του οποίου η διαπίστωση δεν καθίστατο εφικτή κατά το ως άνω χρονικό σημείο, καθώς και για οιαδήποτε πρόκληση ζημίας από τη χρήση του προϊόντος, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του αγοραστή ή τρίτου. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται επίσης για τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Συμφωνείται ότι οι παραπάνω περιορισμοί είναι απόλυτα κατανοητοί από τον αγοραστή και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

8. Αποζημίωση

Σε περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6, έχετε υποχρέωση να  αποζημιώσετε και οποιοδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων) από και έναντι κάθε ευθύνης, απώλειας, δικαιωμάτων, εξόδων, διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποθετικής ζημίας, οικονομικές απώλειες, αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες, αξιώσεις για δυσφήμιση και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, τα έξοδα, τα νομικά έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.natashachatziangeli.eu από εσάς ή από την αγορά αγαθών από αυτή την ιστοσελίδα, και προβάλλονται ή απειλούνται εναντίον "μας" και προκλήθηκαν από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

9. Παράδοση

Οι χρόνοι παράδοσης ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν της παραγγελίας. Η παράδοση γίνεται από εταιρία ταχυμεταφορών (courier) ή από συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών. Η επιλογή του φορέα μεταφοράς γίνεται από εμάς και εξαρτάται από τον όγκο της συσκευασίας της παραγγελίας.

9.1. O χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από δύο έως πέντε εργάσιμες μέρες  με έναρξη την ημέρα παράδοσης του προϊόντος σε εμάς από την προμηθεύτρια εταιρία. Ο χρόνος παράδοσης των  κατά παραγγελία προϊόντων από τις προμηθεύτριες εταιρίες σε εμάς καθορίζεται από αυτές και ο πελάτης/ χρήστης θα ενημερώνεται για τους χρόνους αυτούς στην απάντηση επιβεβαίωσης. Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια ή αμέλεια “μας”. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών μας και για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την αλλαγή των χρόνων από αυτούς. Τυχόν παρέλευση των ανωτέρω χρόνων παράδοσης σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν οι καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες (απεργίες, θεομηνίες, πυρκαγιά, κεραυνό, πλημμύρα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, έκρηξη, πόλεμο, αναταραχές, εργατικές διενέξεις (είτε εμπλέκονται υπάλληλοι είτε όχι), ενέργειες ή παραλείψεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή ενέργειες των τοπικών ή κεντρικών αρχών διακυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών κ.τ.λ.)

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.  Πληρωμή μέσω PayPal

Με την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί της πληρωμής μέσω PayPal για να οδηγηθείτε στο online ασφαλές σύστημα συναλλαγών της PayPal όπου μπορείτε να πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα μέσω λογαριασμού σας PayPal. Διευκρινίζεται ότι μπορείτε και να μην έχετε λογαριασμό στο Paypal και να κάνετε άμεση χρήση της πιστωτικής σας κάρτας μέσω του Paypal. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο www.natashachatziangeli.eu.

2. Πληρωμή με αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της συνεργαζόμενης εταιρίας μεταφορών κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως € 300 ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e mail) αλλά στην περίπτωση αυτή, επιπρόσθετα γίνεται και τηλεφωνική επιβεβαίωση, απευθείας με τον πελάτη. Επίσης σε περίπτωση που για την αγορά ζητείται έκδοση τιμολογίου (πώληση σε επιτηδευματία)  η αντικαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των € 300 ευρώ συνολικά.

3. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό

Η εξόφληση του τιμήματος της πώλησης μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - αριθμός λογαριασμού. : 6863 133200 428 και ΙΒΑΝ: GR43 01718630 00686313 3200428 Δικαιούχος: Χατζηαγγελή Αναστασία. Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης - είτε μέσω αποστολής του καταθετηρίου είτε με τηλεφωνική ενημέρωση - γίνεται και η αποστολή της παραγγελίας.

11. Διαδικασία επίλυσης παραπόνων

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την εξυπηρέτησή σας ή τα προϊόντα που προμηθευτήκατε από τον δικτυακό μας τόπο, αποστείλατε εγγράφως το παράπονό σας στο τηλ 2313 051542-3 ή στο email  natatzia@gmail.com

12. Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα σχέδια, τα κείμενα, τα γραφικά και η επιλογή και διάταξή τους σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Χατζηαγγελή Αναστασίας. Ως επισκέπτης του δικτυακού τόπου του www.natashachatziangeli.eu, επιτρέπεται να αντιγράψετε ηλεκτρονικά ή να εκτυπώσετε μέρος του δικτυακού τόπου για ιδιωτική χρήση, με την προϋπόθεση της μνημόνευσης της προέλευσής του. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού κόμβου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.natashachatziangeli.eu, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από “εμάς”.

13. Λογισμικό

13.1 Τα πνευματικά δικαιώματα επί οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου κατοχυρωμένου υλικού («Λογισμικό») και τα συνοδευτικά έντυπα τεκμηρίωσης που παρέχονται από εμάς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή των δικαιοπάροχων μας.

13.2 Χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων (Πρόγραμμα Υπολογιστή) (μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους), δεν επιτρέπονται τα εξής:

13.2.1 η αντίστροφη ανάλυση, απο μεταγλώττιση, απο συμβολομετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο Λογισμικό,

13.2.2 η αντιγραφή ή τροποποίηση του Λογισμικού ή

13.2.3 η δημιουργία νέου Λογισμικού που θα βασίζεται συνολικά ή εν μέρει στο Λογισμικό.

13.3 Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Σύμβασης, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τα έντυπα τεκμηρίωσής του σε μη αποκλειστική βάση, αλλά μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον δικτυακό τόπο σχετικά με το Λογισμικό.

13.4 Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε ή να παραχωρήσετε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή να επιχειρήσετε κάτι τέτοιο.

14. Θέματα πέραν του ελέγχου μας

Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης λόγω συμβάντων πέραν του εύλογου ελέγχου της, όπως θεομηνίες, πυρκαγιά, κεραυνό, πλημμύρα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, έκρηξη, πόλεμο, αναταραχές, εργατικές διενέξεις (είτε εμπλέκονται υπάλληλοι είτε όχι), ενέργειες ή παραλείψεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή ενέργειες των τοπικών ή κεντρικών αρχών διακυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών.

15. Γλώσσα

Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της Ελληνικής έκδοσης αυτής της Σύμβασης και οποιασδήποτε μετάφρασής της που προέρχεται από εμάς, θα υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.

16. Διαιρετότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος με δικαστική εντολή ή απόφαση, οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμόσιμοι.

17. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας χωρίς να υποχρεούται να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστεί να παραχωρήσει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κτλ) μόνο αν προχωρήσει στην παραγγελία προϊόντων. Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους επικοινωνίας και συναλλαγής και γενικότερα μόνο για τη λειτουργία της υπηρεσίας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

18. Σύμβαση

18.1 Η παρούσα Σύμβαση, μαζί με τις Πολιτικές Απορρήτου, Απάτης και Πειρατείας μας, αποτελούν την πλήρη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και (σχετικά με το αντικείμενό της) θα υπερισχύει κάθε άλλων προηγούμενων συμφωνιών, συνεννοήσεων, δηλώσεων και διακανονισμών, με εξαίρεση τυχόν παράνομων ή απατηλών δηλώσεων από οποιοδήποτε μέρος. Κατά τον ίδιο τρόπο, εξαιρούνται όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν είναι νόμιμες ή όχι, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω εγγράφων, θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (1) η παρούσα Σύμβαση (2) Πολιτική Απορρήτου και (3) Πολιτικές Απάτης και Πειρατείας.

18.2 Δήλωση Απορρήτου

Τα Δεδομένα Εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου μας. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες μας. Τμήμα ή το σύνολο των πληροφοριών αυτών είναι δυνατόν να επεξεργαζόμαστε για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Με το παρόν δίνεται την ρητή συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006.